ΓΕΜΚΑ, Υγειονομικές Εφαρμογές, Απεντόμωση, Μυοκτονία, Απώθηση Πτηνών, Μυοκτονία, χορήγηση φακέλου απεντόμωσης και μυοκτονίας, συσκευές απόσμησης και αρωματισμού, εντομοπαγίδες, Κατσαρίδες, απώθηση ερπετών, ψεκασμούς για κουνούπια, εφαρμογή σε πολυκατοικίες, διαμερίσματα, μονοκατοικίες, χώρους εστίασης, αναψυχής, γραφείων, ξενοδοχείων, μαζικής συγκέντρωσης και μεταφοράς
Γέμκα

Newsletter

Ενημερωθείτε μέσω e-mail


download

Η καταπολέμηση των τρωκτικών και συγκεκριμένα των οικιακών ποντικών (Mus musculus), των αρουραίων των αγρών (Rattus norvegicus) και των αρουραίων της οροφής (Rattus rattus). Επιθυμητό αποτέλεσμα της καταπολέμησης είναι η μείωση του πληθυσμού των τρωκτικών σε όσο το δυνατόν χαμηλά και αποδεκτά επίπεδα.

Η υπόδειξη προς τους πελάτες προληπτικών μέτρων για την αποτροπή εγκατάστασης τρωκτικών μέσα στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ή οικιών, καθώς και η υπόδειξη επεμβάσεων βελτίωσης των εγκαταστάσεων και της υποδομής.

Η καταπολέμηση των τρωκτικών εφαρμόζεται σε στεγασμένες αλλά και υπαίθριες εγκαταστάσεις πάσης φύσεως, όπως: επιχειρήσεις τροφίμων και μη, αποθήκες, βιομηχανίες, γραφεία, καταστήματα, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, διαμερίσματα, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκομεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, χωράφια, οικόπεδα κλπ.

Η εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος μυοκτονίας, σε κάθε χώρο, από το συνεργείο μας, ακολουθεί τα εξής στάδια :

  • Έλεγχος των εγκαταστάσεων, του περιβάλλοντα χώρου και ανάλυση επικινδυνότητας. Δηλαδή προσδιορισμός της δραστηριότητας και του είδους των τρωκτικών, του μεγέθους του πληθυσμού τους κλπ.
  • Εγκατάσταση δολωματικών σταθμών ασφαλείας και μηχανικών παγίδων πολλαπλών συλλήψεων.
  • Σήμναση και χαρογράφηση των παγίδων και των δολωματικών σταθμών.
  • Εκπόνηση των κατάλληλων προγραμμάτων δόλωσης με τρωκτικοκτόνα σκευάσματα νέας τεχνολογίας.
  • Καταγραφή καταναλώσεων, στατιστική αξιολόγηση αποτελεσμάτων, μέτρηση αποτελεσματικότητας εφαρμογών για τη μυοκτονία και προτάσεις διορθωτικών ενεργειών.